Συγχρηματοδότηση
Αρχείο προγενέστερης έκδοσης ιστοτόπου.
Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε.

Ερωτηματολόγιο (εδώ)

Καλωσορίσατε στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η δημιουργία του ιστοτόπου "ETAL-SA.gr" έχει ως σκοπό να ενισχυθεί στη νησιωτική περιφέρειά μας, στο νησί της Λέσβου, η αποτελεσματική διαχείριση της πληροφόρησης σε θέματα Αναπτυξιακής Στρατηγικής που σχεδιάζει η ΕΤΑΛ Α.Ε. Στον Ιστότοπό μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο για τρέχοντα προγράμματα αλλά και για τη φιλοσοφία LEADER, την αναπτυξιακή στρατηγική, τις δράσεις της εταιρείας και των συνεργατών της.

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την εμψύχωση, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την ενεργοποίησή του με ταυτόχρονη στήριξη του από τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να πλησιάσουμε το καταστατικό μας όραμα για μια ουσιαστική Τοπική Ανάπτυξη, βασισμένη στο ενδογενές δυναμικό του νησιού μας και τους πόρους που αυτό παρέχει.

Η εταιρεία μας, η Διοίκηση και έμπειρο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό της λειτουργούν σύμφωνα με Πολιτική για Διαχειριστική Επάρκεια και Ποιότητα που διασφαλίζεται και από την πιστοποίησή της κατά το σύστημα EN ISO 9001:2008. Πιστεύουμε με συνεχείς προσπάθειες πέραν των 18 ετών με διαφάνεια και ισοτιμία, καταφέραμε, όχι μόνο να λέμε ότι απορροφήθηκαν κονδύλια για επενδύσεις, αλλά ότι δώσαμε "ψυχή" σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στον τόπο μας, που αποτελούν πυρήνα για την τοπική ανάπτυξη και αθροίζουν σε συνολικό κόστος για τη Λέσβο περίπου 85 εκ ευρώ.

Στις σελίδες θα βρείτε ξεχωριστές παρουσιάσεις για διάφορες ενότητες. Ειδικότερα ξεκινά πιλοτικά η προσπάθεια προβολής του Δικτύου Περιηγητικών Διαδρομών, του Δικτύου Καταδυτικών Διαδρομών και των εκδηλώσεων που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Λέσβου "LESVOSTRAIL - LAVATRAIL", FOOT, και των εκδηλώσεων και δράσεων Πολιτσιμού "Νήσων Περίπλους".
Προσδοκούμε ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου θα εμπλουτισθούν και θα αποτελέσουν ξανά σημεία αναφοράς για τη προβολή της περιοχής και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού μας, την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον του μαζί με τον μοναδικό Πολιτισμό του.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μαζί μας, στις κοινές προσπάθειες για να αποκτήσει η Λέσβος, η Περιφέρεια μας, η ύπαιθρος, το νησί μας  ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο ειδικό βάρος βασιζόμενοι στην ιδιαίτερη νησιωτική ταυτότητα μας και στη ποιότητα...

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PDF)

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. & Κ.Υ.Μ. Βορείου Αιγαίου
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής
amperimenis@etal-sa.gr

Leader CLLD

Leader CLLD

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομειακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής.

Συνεχής ενημέρωση...

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης

Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και βρισκόμενοι στη διαδικασία εφαρμογής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης