Συγχρηματοδότηση

7η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020). Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 7η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020). Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 6η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων […]

Τεχνική συνάντηση για την ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων

Τεχνική συνάντηση για την ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη Μυτιλήνη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Β.Α. ώρα: 10:00-14:00 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΥΔ-ΠΑΑ) και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έντυπο Συμμετοχής ΕΔΩ…http://bit.ly/2xAUw8d

Επίσκεψη στην εκτέλεση των Έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ

Μια επίσκεψη – αυτοψία, στην εκτέλεση των έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ, του προγράμματος LEADER. Τα έργα του Δήμου Λέσβου που είναι σε φάση ολοκλήρωσης. 1. Η αποκατάσταση και στερέωση της εμβληματικής “Γέφυρας της Κρεμαστής”, στην Αγία Παρασκευή. 2. Τα παρατηρητήρια Ορνιθοπανίδας στον κόλπο Καλλονής, το “Ψαρόνταμο” στο δρόμο […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020). Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 2η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020…

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου εκ μέρους της ΕΥΕ ΠΑΑ ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, 1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 […]