Συγχρηματοδότηση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ…

Στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύππρος 2007-2013, που υλοποιούνται με εταίρο την ΕΤΑΛ Α.Ε. για την Λέσβο, ανακοινώνεται η διαδικασία έναρξης υλοποίησης των καταρτίσεων που προβλέπονται για τα εν λόγω έργα στις αντίστοιχες ενέργειες κάθε έργου… ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΤΑΛ Α.Ε., 26.09.2013

Ανακοίνωση, 12.08.2013…

Α. Παραδοτέο 4.1.2 – Ειδικά/Θεματικά πακέτα Τουρισμού Περιβάλλον/Πολιτισμός, Λέσβος Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ”» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως εταίρου του έργου για την δημιουργία εντύπων σύμφωνα […]

Πρόσκληση σε Συνάντηση- Παρουσίαση υλοποίησης έργου “ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ”

Στο πλαίσιο του έργου «Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και Πολιτισμικό Απόθεμα, Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος», που υλοποίει ως Εταίρος για την Λέσβο η ΕΤΑΛ Α.Ε. οργανώνουμε παρουσίαση της υλοποίησης του έργου όσον άφορα στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Στύψη-Πέτρα-Πετρί-Μόλυβος-Βαφειός-Συκαμιά. Η πρόσκληση και η παρουσίαση είναι ανοικτή για το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο και θα πραγματοποιηθεί […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06.05.2013-14.08.2013

A. Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013. 1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 5.1.6- Ενίσχυση Δικτύου Επιχειρήσεων)…. ΛΗΞΗ 13.06.2013 _________________________________________________________ Β. Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, […]