ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ: 2.1 - 

Πρόσβαση για όλους όσον αφορά τη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Α.Σ.:

 

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

 

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ

ΕΙΔΟΣ Α.Σ. :

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΤΟΜΕΑΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ–ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Σ.:

 

ΝΕΟΙ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

3 ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.934.702,86

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ:

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΕΡΜΟΥ 4 , 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ.

+30 22510 29400, 22510 29577

 


 

ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Σύνθεση: (αναφορά του είδους και των επωνυμιών των εταίρων που συμμετέχουν στην ΑΣ)

ΣΚΕΛΟΣ Α – ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

Είδος Εταίρου

Νομική μορφή Εταίρου

Γεωγρ. Εμβέλεια Εταίρου

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΧ

E-MAIL

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πρόσωπο αρμόδιο για επαφή9

ΑΦΜ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ (1)

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.– (ΟΤΔ), ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 11α, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 - ΛΕΣΒΟΣ

0251 0 29400

0251 0 29577

equal_elva@etal-sa.gr

www.etal-sa.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

094368710 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΤΑΙΡΟΣ 2

Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.– (ΟΤΔ), ΑΝΕΛ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 81400 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

0254 0 23849-24604

0254 0 24604

root@anelae.lim.forthnet.gr

-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

094204229 ΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 3

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Ε.– (ΟΤΔ), ΕΤΑΧ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΥ 3 82100 ΧΙΟΣ

0271 0 43510-43511

0271 0 43511

etax@chi.forthnet.gr

-

ΜΠΕΛΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

0943024444 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΕΤΑΙΡΟΣ 4

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Σάμου Α.Ε.– (ΟΤΔ), ΕΤΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 83100 ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΣΑΜΟΣ

0273 0 80503-80553

0273 0 80503-80553

etas@math.aegian.gr

http://samos.proodos.gr/etas

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΡΑΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

094166872 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 5

ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου-Λήμνου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΙΚΤΙΝΟΥ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0251 0 29570-27333

0251 0 41463

tedklesv@otenet.gr

-

ΚΟΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

090039892 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 6

ΤΕΔΚ Ν. Χίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 7 82100 ΧΙΟΣ

0271 0 44398

0271 0 43437

tedk@chi.forthnet.gr

-

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

800311222 ΔΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 7

ΤΕΔΚ Ν. Σάμου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΓΥΜΝ. ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ 12Α ΤΑ.Θ. 43 83100 ΣΑΜΟΣ

0273 0 24760-28004

0273 0 23310

tedksam@otenet.gr

-

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΔΚ

090234415 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 8

Εμπορικό Επιμελητηρίο Ν. Λέσβου-Λήμνου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 71 81100

0251 0 29932

0251 0 23275

chamber@les.forthnet.gr

-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

90002180 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 9

Εμπορικό Επιμελητηρίο Ν. Χίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΦΙΛ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8 82100 ΧΙΟΣ

0271 0 44330-44331

0271 0 44332

epimelitirio@chi.forthnet.gr

-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

090135646 ΔΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 10

Εμπορικό Επιμελητηρίο Ν. Σάμου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 19 83100 ΣΑΜΟΣ

0273 0 27242-27332

0273 0 22784

info@samos.chambernet.gr

-

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

090002192 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 11

Αναπτυξιακή Ν.Α. Λέσβου - Λήμνου, ΑΕΝΑΛ

ΑΜΙΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Α.

Ν.Π.Ι.Δ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 2 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0251 0 48114-48115

0251 0 48115

aenal@otenet.gr

-

ΡΕΝΤΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

090344099 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 12

ΚΕΚ-ΚΕΣΠ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο.Ε.

ΚΕΚ

Ο.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 81100

0251 0 45105

0251 0 28922

kekkesp@otenet.gr

-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΚ-ΚΕΣΠ

082781171 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 13

ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

ΚΕΚ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΚΛΕΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 82200, ΧΙΟΣ

0271 0 81276

0271 0 81277

drgrip@otenet.gr

-

ΜΠΕΛΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

800310587 ΔΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 14

ΚΕΚ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ

ΚΕΚ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 83100 ΣΑΜΟΣ

0273 0 80404-80328-80298

0273 0 80297

nomsam@gemini.diavlos.gr

 

ΦΩΚΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

094164847 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 15

ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε.

ΚΕΚ

Α.Ε.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 36 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0251 0 40330-40331

0251 0 40332

kekanal@otenet.gr

-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

094276194 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 16

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου

Τραπεζικό Ίδρυμα

ΣΥΝ.Π.Ε

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΥΤΟΥ  75 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0251 0 40685

0251 0 46044

banklesv@otenet.gr

www.lesvos-bank.net

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ

096242881 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ 17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δημόσιος Φορέας

Ν.Π.Δ.Δ.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΥΤΟΥ  77 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0251 0 28935

0251 0 27601

pba@otenet.gr

www.northaegean.gr

Ε. ΚΟΝΤΗΣ

90344143 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΣΚΕΛΟΣ Β – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ

 

 

Eπωνυμία Εταίρου

Είδος7 Εταίρου

Νομική μορφή Εταίρου

ΑΦΜ

Γεωγρ. Εμβέλεια Εταίρου8

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Τηλέφωνο

Fax

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ιστοχώρος

Πρόσωπο αρμόδιο για επαφή9

1

ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ AMK

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

90359304

ΠΕΡΙΦ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

811 00

.+30 (0)251 0 40866

.+30 (0)251 40866

Horizonm@otenet.gr

 

ΜΗΤΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

Γ.  Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ

ΝΠΔΔ

90009691

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

811 00

.+30 (0)251 0 44078

.+30 (0)251 0 44078

Horizonm@otenet.gr

 

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΗΛΙΚΗ

3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εργαστήρια Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων και Αέρα

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Εργαστήριο

Ν.Π.Δ.Δ.

90264862

Παγκόσμια

Θεoφράστου & Αλκαίου

Μυτιλήνη

811 00

.+30 (0)251 0 36226-7

.+30 (0)251 0 36226

gpav@aegean.gr

http://www.aegean.gr/waql/

Παυλογεωργάτος  Γεράσιμος

4

(Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.)

Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

90264862

Περιφέρεια Βορείου – Νοτίου ΑΙγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος)

Πλάτωνος 3

Μυτιλήνη

81 100

.+30 (0)251 0 36350

.+30 (0)251 0 36359

d.papageorgiou@sa.aegean.gr

www.aegean.gr/culturaltec

Δημήτρης Παπαγεωργίου

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

90166174

 

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 40

ΜΑΡΟΥΣΙ

151 24

.+30 (0)1 0 6106867-6104955

.+30 (0)1 0 6106867-6104955

herra@hol.gr

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ

6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Εργαστήριο

ΝΠΔΔ

90071277

 Επικράτεια

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως

ΒΟΛΟΣ

383 34

.+30 (0)421 0 74480

.+30 (0)421 0 74380

kungolos@uth.gr

www.prd.uth.gr

Αθανάσιος Κούγκολος

7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΧΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΧΙΟΥ

ΝΠΙΔ

90285624

Ν. ΧΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΟΦΙΝΑΣ

ΧΙΟΣ

821 00

.+30 (0)271 0 29411

.+30 (0)271 0 29411

Jvoulgari@yahoo.gr

 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γ.

8

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΠΙΚΗ

90151530

Ν. ΛΑΡΙΣΣΑ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 6Α

ΛΑΡΙΣΑ

.

.+30 (0)41 0 627363

.+30 (0)41 0 627363

thepsypa@bee.gr

www.thepsypa.gr

Λάμπρος Ιωακείμ

9

ΩΜΕGΑ  TECHNOLOGY – Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.

93375600

ΕΘΝΙΚΗ

Λ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

176 22

.+30 (0)1 0 9246013

.+30 (0)1 0 9246031

fanis@omegatech.gr

www.omegatech.gr

ΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

10

ΑΣ.Π.Α. ΚΕΚ – PRIMUS

ΚΕΚ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

90162544

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 - 137

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

176 72

.+30 (0)1 0 9537370

.+30 (0)1 0 9537369

athens@primus-aspa-kek.gr

http://newton.ceid.upatras.gr/aspa/

Λουλάκις Στυλιανός

11

ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ ΚΕΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

90247681

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

811 00

.+30 (0)251 0 37817

.+30 (0) 251 037810

sdag@otenet.gr

www.kekdion.gr

ΣΠΥΡΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 

12

ARVIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Επιχείρηση

Α.Ε.

95702124

Εθνική

Μάρνη 4

Αθήνα

104 33

.+30 (0)1 0 8232703

.+30 (0)1 0 8232045

arvis@acci.gr

www.arvis.gr

Δρ. Κ. Αραβώσης

13

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συλλογικό όργανο ΟΤΑ

ΝΠΙΔ

9001091

Νομός Λέσβου

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Μυτιλήνη

811 00

.+30 (0)251 0 28501

.+30 (0)251 0 25555

 

 

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Δ

14

ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΟΤΑ

Ν.Π.Δ.Δ.

90267090

Περιφερειακή

Στρ. Σαράφη 1

Συκιές

566 25

.+30 (0)31 0 679112-4-5

.+30 (0)31 0 679114                                7629185

kesyyalk@spark.net.gr

 

Πολυχρονιάδης Γιάννης,

 

 

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

 

Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι:

 

Το προτεινόμενο έργο προσανατολίζεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού της ανάπτυξης (πόροι, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσία, παράδοση) που είναι κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη αντίστοιχων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με δεδομένο ότι οι υπόλοιποι παράγοντες καλύπτονται ικανοποιητικά, τόσο από το ΠΕΠ, όσο και από τα αντίστοιχα Τομεακά προγράμματα Το έργο υποστηρίζει την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων σε νέους τομείς σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή αποκλεισμένων ή ευάλωτων ομάδων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών διαρκούς υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι βασική αιτία η οποία που δημιουργεί τους αποκλεισμούς, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας που με την σειρά τους οδηγούν σε υψηλό κόστος παραγωγής, κάνοντας τα προϊόντα των νησιωτικών επιχειρήσεων μη ανταγωνιστικά, από αυτή την άποψη, βασικός στόχος οποιασδήποτε παρέμβασης πρέπει να είναι η ανασύνταξη των μέσων και των παραγωγικών πόρων της περιοχής ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία με τις συνθήκες της αγοράς. Το σχέδιο στηριζόμενο στις εμπειρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά την διάρκεια της υλοποίησης προηγούμενων κοινοτικών πρωτοβουλιών, αλλά και άλλων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει μια δέσμη ολοκληρωμένων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν σε μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Περιφέρειας B. Αιγαίου προκειμένου να καλλιεργηθεί, αναπτυχθεί και προωθηθεί μια «νέου τύπου επιχειρηματικότητα» στους τοπικούς πληθυσμούς, οι οποίοι σαν κάτοικοι νησιωτικών και την ίδια στιγμή –σε πολλές περιπτώσεις- και ορεινών περιοχών απειλούνται από μια σειρά αποκλεισμούς και δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του έργου, είναι η κινητοποίηση και δικτύωση μιας σειράς δυνάμεων, δομών, φορέων αλλά και ενεργών πολιτών οι οποίες αυτή την στιγμή δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της υπόθεσης της τοπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα το έργο προτάσσει την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στα νησιά του Β. Αιγαίου εισάγοντας την έννοια της «νέας επιχειρηματικότητας», η οποία ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στη διαμόρφωση και εξέλιξη του Έργου διασφαλίζεται κυρίως:

 

Η ενεργός συμμετοχή της ομάδας στόχου τουλάχιστον όσον αφορά την εξειδικευμένη ομάδα στόχου των Ατόμων με διαφορετικότητα, εξασφαλίζεται από την συμμετοχή της μέσω των αντιπροσώπων της αλλά και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που έχουν ως δράσεις τους, σκοπό και αναγνωρισμένη εμπειρία σε θέματα ένταξης ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας και συμπράττουν στο έργο αυτό σε όλες τις Ενέργειες με αντιπροσωπευτικότητα και Δημοκρατικότητα στην λήψη αποφάσεων. Οι βασικές παρεμβάσεις και στόχοι του έργου, προέκυψαν σαν εμπειρίες μέσα από τις διαδικασίες υλοποίησης προηγούμενων παρεμβάσεων, όλα τα μέλη της Α.Σ. σύμπραξης υλοποίησαν συναντήσεις συζητήσεις και συσκέψεις, με ομάδες πολιτών αλλά και με τοπικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστική η συνεργασία με τα γραφεία του Πολίτη και οι επιδεικτικές δράσεις παραγωγής προϊόντων επωφελούμενων συνεργατών της ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ. Άξονες της μεθόδου έχουν συζητηθεί με όλους ευρύτατα, π.χ. σε συναντήσεις της ΕΤΑΛ στην Λέσβο, 12 συναντήσεις κατά το έτος 2000 με συμμετοχή πάνω από 1800 άτομα. Η λογική την οποία βιώνουν συνεχώς οι εταίροι είναι η έντονη αποδοχή και άμεση ενσωμάτωση στο κοινωνικό και παραγωγικό ιστό των θετικών δράσεων και στον αντίποδα η ταχύτατη απόρριψη των ημιτελών, εσφαλμένων και ατυχών παρεμβάσεων. Η εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι εταίροι που υλοποίησαν και υλοποιούν την Κ.Π. LEADER, την πλέον επιτυχημένη παρέμβαση της Ε.Ε. στον χώρο της, έχει οδηγήσει στην κοινή αντίληψη ότι δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης των παρεμβάσεων αυτών και ακόμη ακραία ίσως των ίδιων των φορέων εάν δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχής αυτών που ψυχρά και «ξύλινα» αποκαλούνται ομάδες παρέμβασης ή στόχου. Με γνώμονα τις παρεμβάσεις που έχουν εμπλουτίσει αυτή τη πρόταση, η μεθοδολογία θα κινηθεί πάνω στον άξονα της συνεχούς προώθησης και διάχυσης σε όλα τα επίπεδα της πληροφόρησης, στην προσπάθεια η πληροφορία και η συμμετοχή να μην είναι ψυχρή και ακατανόητη αλλά επεξεργασμένη σύμφωνα με τις ανάγκες των ίδιων των συμμετεχόντων με τρόπους που οι ίδιοι θα επιδείξουν. Η ομάδα των εμψυχωτών θα είναι γέννημα της ίδιας της ομάδας στόχου και με της δικές της εμπειρίες και την εξειδικευμένη της κατάρτιση θα προσπαθήσει να μεταβιβάσει οριζόντια τις γνώσεις και εμπειρία της. Έχουμε πειστεί ότι η ενημέρωση, κινητοποίηση και εμψύχωση των τοπικών κοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων του έργου θα επιτευχθεί με ενεργητικές, παρεμβατικές ενέργειες γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης των δυνατοτήτων του έργου. Βασικό εργαλείο θα είναι οι συνεχείς συναντήσεις ενημέρωσης και συζήτησης σε επίπεδο κοινοτήτων και μικρών κλαδικών ομάδων. Τα μέσα αφορούν παρουσίαση ειδικών θεμάτων επιχειρηματικότητας και παρουσίαση καλών πρακτικών μέσα από ενότητες εκπομπών, παρουσιάσεις εκπροσώπων της αναπτυξιακής σύμπραξής, και η μαγνητοσκόπηση και προβολή ολοκληρωμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων από τα τοπικά ΜΜΕ με κύριο βάρος στην δημοσιοποίηση και στην ολοκληρωμένη παρουσίαση καλών πρακτικών «νέας επιχειρηματικότητας – προοπτικής ζωής».

 

Η ενεργός συμμετοχή της ομάδας στόχου τουλάχιστον όσον αφορά την εξειδικευμένη ομάδα στόχου των Ατόμων με διαφορετικότητα, εξασφαλίζεται από την συμμετοχή της μέσω των αντιπροσώπων της αλλά και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που έχουν ως δράσεις τους, σκοπό και αναγνωρισμένη εμπειρία σε θέματα ένταξης ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας και συμπράττουν στο έργο αυτό σε όλες τις Ενέργειες με αντιπροσωπευτικότητα και Δημοκρατικότητα στην λήψη αποφάσεων. Οι βασικές παρεμβάσεις και στόχοι του έργου, προέκυψαν σαν εμπειρίες μέσα από τις διαδικασίες υλοποίησης προηγούμενων παρεμβάσεων, όλα τα μέλη της Α.Σ. σύμπραξης υλοποίησαν συναντήσεις συζητήσεις και συσκέψεις, με ομάδες πολιτών αλλά και με τοπικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστική η συνεργασία με τα γραφεία του Πολίτη και οι επιδεικτικές δράσεις παραγωγής προϊόντων επωφελούμενων συνεργατών της ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ. Άξονες της μεθόδου έχουν συζητηθεί με όλους ευρύτατα, π.χ. σε συναντήσεις της ΕΤΑΛ στην Λέσβο, 12 συναντήσεις κατά το έτος 2000 με συμμετοχή πάνω από 1800 άτομα. Η λογική την οποία βιώνουν συνεχώς οι εταίροι είναι η έντονη αποδοχή και άμεση ενσωμάτωση στο κοινωνικό και παραγωγικό ιστό των θετικών δράσεων και στον αντίποδα η ταχύτατη απόρριψη των ημιτελών, εσφαλμένων και ατυχών παρεμβάσεων. Η εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι εταίροι που υλοποίησαν και υλοποιούν την Κ.Π. LEADER, την πλέον επιτυχημένη παρέμβαση της Ε.Ε. στον χώρο της, έχει οδηγήσει στην κοινή αντίληψη ότι δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης των παρεμβάσεων αυτών και ακόμη ακραία ίσως των ίδιων των φορέων εάν δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχής αυτών που ψυχρά και «ξύλινα» αποκαλούνται ομάδες παρέμβασης ή στόχου. Με γνώμονα τις παρεμβάσεις που έχουν εμπλουτίσει αυτή τη πρόταση, η μεθοδολογία θα κινηθεί πάνω στον άξονα της συνεχούς προώθησης και διάχυσης σε όλα τα επίπεδα της πληροφόρησης, στην προσπάθεια η πληροφορία και η συμμετοχή να μην είναι ψυχρή και ακατανόητη αλλά επεξεργασμένη σύμφωνα με τις ανάγκες των ίδιων των συμμετεχόντων με τρόπους που οι ίδιοι θα επιδείξουν. Η ομάδα των εμψυχωτών θα είναι γέννημα της ίδιας της ομάδας στόχου και με της δικές της εμπειρίες και την εξειδικευμένη της κατάρτιση θα προσπαθήσει να μεταβιβάσει οριζόντια τις γνώσεις και εμπειρία της. Έχουμε πειστεί ότι η ενημέρωση, κινητοποίηση και εμψύχωση των τοπικών κοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων του έργου θα επιτευχθεί με ενεργητικές, παρεμβατικές ενέργειες γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης των δυνατοτήτων του έργου. Βασικό εργαλείο θα είναι οι συνεχείς συναντήσεις ενημέρωσης και συζήτησης σε επίπεδο κοινοτήτων και μικρών κλαδικών ομάδων. Τα μέσα αφορούν παρουσίαση ειδικών θεμάτων επιχειρηματικότητας και παρουσίαση καλών πρακτικών μέσα από ενότητες εκπομπών, παρουσιάσεις εκπροσώπων της αναπτυξιακής σύμπραξής, και η μαγνητοσκόπηση και προβολή ολοκληρωμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων από τα τοπικά ΜΜΕ με κύριο βάρος στην δημοσιοποίηση και στην ολοκληρωμένη παρουσίαση καλών πρακτικών «νέας επιχειρηματικότητας – προοπτικής ζωής».

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

Η εταιρία μοιράζεται ένα κοινό συμφέρον προσφέροντας υποστήριξη σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις εκεί όπου υπάρχουν μειονεκτήματα. Αυτό θα επιτευχθεί διαμέσου ενός δικτύου συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν ένα μίγμα καθιερωμένων μηχανισμών επιχειρηματικής υποστήριξης ποικίλων επιπέδων ωριμότητας.

Τα βαθύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η DP σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν:

Ανεπαρκής γνώση από καλές πρακτικές στις ενάρξεις επιχειρήσεων και γι’αυτό επιθυμούν να πάρουν τοπικά παραδείγματα ως σημείο εκκίνησης για να παρακινήσει τα άτομα και να τα ενθαρρύνει να αναπτύξουν ένα έργο με συνοχή.

Ανάγκη βελτίωσης της έλλειψης ανταγωνιστικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ενώ διατηρείται μια περιβαλλοντική ευθύνη στις απομονωμένες κοινωνίες των νησιών. Επίσης ένα δυνατό σημείο στοιχείο βοήθειας ατόμων με αναπηρία για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Υπάρχει επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου δικτύου μηχανισμού υπηρεσιών καθοδήγησης για όσους σχετίζονται με την δημιουργία επιχειρήσεων. Έλλειψη γνώσης σχετικά με την ιδιότητα του επιχειρηματία ως ισχύουσα εναλλακτική λύση για την ανεργία ιδιαίτερα διαφόρων ομάδων στόχου.

Ανεπαρκής επιμερισμός καλύτερης πρακτικής, αφαίρεση χρημάτων, ανάγκη βελτίωσης της συμμετοχής ομάδων στόχου, ανάγκη εξερεύνησης άλλων μεθόδων επιχειρησιακής συμβουλευτικής για την βελτίωση της υποστήριξης σε υψηλό αριθμό συμβούλων επιχειρήσεων βελτιώνοντας την εκπαίδευσή τους και μεταγενέστερα βελτιώνοντας την υποστήριξη που προσφέρουν σε νέους ανθρώπους.

Επομένως η εταιρία μοιράζεται ένα κοινό συμφέρον στην προσφορά υποστήριξης σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις εκεί όπου υπάρχουν μειονεκτήματα. Χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες DPs θα ανταλλάξουμε πληροφορίες και γνώσεις για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες σε όλες τις χώρες. Τα οφέλη περιλαμβάνουν πολιτιστική συναίσθηση, γνώσεις, μεταφορά επιχειρηματικής και συμβουλευτικής ειδίκευσης και ενδυνάμωση των ατόμων. Οι σύνδεσμοι των δικτύων θα αποτελέσουν το κλειδί με τις πιθανές ευρωπαϊκές εμπορικές ευκαιρίες. Ο σκοπός είναι η ανάπτυξη φιλοφρονητικών συνδέσμων μεταξύ των διαφόρων επιχειρησιακών μηχανισμών υποστήριξης που υπάρχουν στις τοπικές περιοχές.

Αυτό θα επιτρέψει την αύξηση της ενσωμάτωσής τους στα τοπικά δίκτυα εταιριών.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ):

 

Το έργο υποστηρίζει την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων σε νέους τομείς σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή αποκλεισμένων ή ευάλωτων ομάδων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών διαρκούς υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών. 

Βασικό χαρακτηριστικό του έργου, είναι η κινητοποίηση και δικτύωση μιας σειράς δυνάμεων, δομών, φορέων αλλά και ενεργών πολιτών οι οποίες αυτή την στιγμή δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της υπόθεσης της τοπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα το έργο προτάσσει την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στα νησιά του Β. Αιγαίου εισάγοντας την έννοια της «νέας επιχειρηματικότητας», η οποία ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών

Ειδικότεροι στόχοι:

Οι ειδικότεροι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι οι παρακάτω:

α. Κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών

Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου επιβάλουν την ύπαρξη μηχανισμών ενθάρρυνσης, υποστήριξης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρηματιών, μηχανισμών που θα παίζουν ενεργό παρεμβατικό ρόλο στην υποστήριξη των κατοίκων ανδρών και γυναικών στην κατεύθυνση της νέας επιχειρηματικότητας και που θα βρίσκονται όσο το δυνατό κοντύτερα στις τοπικές κοινωνίες και θα παίζουν τον ρόλο του εμψυχωτή.

β. Νέα επιχειρηματικότητα

Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής οικονομίας και των νησιωτικών αγορών, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, περνάει μέσα και από την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στους υποψήφιους νέους επιχειρηματίας της Περιφέρειας, που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου και θα συνδυάζει την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Αυτή η νέα επιχειρηματική κουλτούρα, παίρνει υπόψη της και συντίθεται από τα παρακάτω:

·         Την σπανιότητα των πόρων (φυσικών και ανθρώπινων) που υπάρχουν στα νησιά μας, κάτι που πρέπει να οδηγεί τους επιχειρηματίες στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και στηρίζεται στην «παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, για εξειδικευμένες αγορές»

·         Ταυτόχρονα αυτή η σπανιότητα των πόρων επιβάλει τέτοια διαχείριση τους που θα αποτρέπει την σπατάλη και την εξάλειψη τους, δημιουργώντας έτσι συνθήκες συνεχούς αναπαραγωγής τους, οδηγώντας τις παραγωγικές δυνάμεις των νησιών μας, σε μια περιβαλλοντικά φιλική δραστηριότητα.

·         Τέλος η χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του Ιντερνετ και των εφαρμογών του (e-commerce) διευρύνει τα όρια της μικρής νησιωτικής αγοράς, δημιουργώντας έτσι νέα πεδία δράσης και νέους γεωγραφικούς προσανατολισμούς στους νησιώτες επιχειρηματίες.

Αυτή την νέα επιχειρηματική κουλτούρα, την ονομάζουμε «νέα επιχειρηματικότητα» και αυτόν των όρο με αυτό το περιεχόμενο θα χρησιμοποιούμε στην συνέχεια.

γ. Χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

Αρκετές φορές παραμένει ανοιχτό το θέμα της εξεύρεσης του αρχικού κεφαλαίου για το ξεκίνημα της επιχειρηματικής δραστηριότητες, το οποίο τις περισσότερες φορές και για τις συνθήκες των νησιών μας είναι μικρό, είναι ανάγκη λοιπόν να αναπτυχθούν και επιπλέον τοπικοί μηχανισμοί ενίσχυσης της χρηματοδότησης, και εδώ πολλά έχουμε να διδαχτούμε από την λογική και την λειτουργία των «μικροδανείων», από μη «εμπορικούς» τραπεζικούς οργανισμούς, αλλά και από άλλα εργαλεία χρηματοδότησης.

Το έργο "Ανακύκλωση – Προοπτική ζωής" επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του τρίτου τομέα της οικονομίας δηλ. Στην ανάπτυξη κοινωνικών οικονομικών επιχειρήσεων.

Αν και η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, εν τούτοις η επιτακτική ανάγκη για προώθηση τέτοιων πρωτοβουλιών αλλά και η εμπειρία των καλών αποτελεσμάτων των εμπλεκόμενων φορέων του προτεινόμενου έργου στην ανάπτυξη των κοινωνικών οικονομικών επιχειρήσεων (ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΨΥΠΑ)-ΔΑΝΑΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ) μας οδηγεί στην πολιτική της ενίσχυσης των ήδη υπαρχόντων και στην προοπτική της ανάπτυξής τους.

Στόχοι του έργου "Ανακύκλωση – Προοπτική ζωής" είναι:

Ø       Η εξάλειψη της προκατάληψης και η ανατροπή της επικρατούσας νοοτροπίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια κατά των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ.

Ø       Η άρση της άγνοιας των φορέων και επιχειρηματιών για την ύπαρξη ειδικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού ΑΜΕΑ.

Ø       Η προβολή των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και γνώσεων των ΑΜΕΑ.

Ø       Η καινοτομική δημιουργία νέων επαγγελμάτων σε θέματα ανακύκλωσης αλουμινίου-πλαστικού.

Ø       Η εφαρμογή του πιλοτικού καινοτομικού εκπαιδευτικού συστήματος και των εργαλείων από τα παραπάνω νέα επαγγέλματα στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Ι.Ε.Κ. με χορήγηση διπλώματος.

Ø       Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ΑΜΕΑ και ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου.

Ø       Η αύξηση της σταθερότητας της απασχόλησης των ΑΜΕΑ.

Ø       Η δημιουργία δικτύου σύνδεσης ΑΜΕΑ με την αγορά εργασίας και η συμβουλευτική στήριξή τους.

Ø       Η ανάπτυξη και βιωσιμότητα των κοινωνικών οικονομικών επιχειρήσεων.

Ø       Η πιλοτική-καινοτομική εκπαίδευση-πιστοποίηση επαγγελματικών δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ.

Η αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας των οικογενειών και των ΑΜΕΑ ως προς την κατάκτηση του ρόλου της ισοδυναμίας τους στην κοινωνία.

Το έργο "Προοπτική ζωής"  θα προχωρήσει :

1. Στη δημιουργία πρότυπων – καινοτομικών μορφών επιχειρηματικότητας με δυνατότητα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Η καινοτομία βασίζετε  αφ΄ ενός στην σύνδεση ΑΜΕΑ με τον γενικό πληθυσμό σε αντιστοιχία 80% με 20%  και αφ΄ ετέρου στην επαγγελματική εκπαίδευση ΑΜΕΑ σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς.

2. Στην Καινοτομική –Πιλοτική εφαρμογή της κοινωνικοοικονομικής σύνδεσης ΟΤΑ - Ιδιωτικών επιχειρήσεων - ΑΜΕΑ. Αυτό θα συμβεί με την δημιουργία μονάδας περισυλλογής και ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου.

3. Στην καινοτομική – πιλοτική πιστοποίηση επαγγελματικών δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς (Αγγλικούς) φορείς και Συμβούλους πιστοποίησης.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με :

Ø                   τη τεχνική υποστήριξη των φορέων που ήδη παρέχουν Συμβουλευτική και Καθοδήγηση στη Κοινωνική Οικονομία, τη Τεχνογνωσία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πάνω στη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων και εργαλείων, τη παροχή από μέρους των ΟΤΑ σημαντικών Οικονομικών Ευεργετημάτων (κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και τέλος την Δωρεάν μεταφορά ανακυκλωμένων προϊόντων καθώς και την εξασφάλιση της αγοράς των παραγομένων προϊόντων ανακύκλωσης από μεγάλες Ελληνικές Βιομηχανίες και

Το έργο είναι Καινοτομικό – Πιλοτικό κυρίως για τη Δημιουργία και την Ανάπτυξη τέτοιων Βιώσιμων Κοινωνικοοικονομικών Επιχειρήσεων σε επίπεδο Περιφερειών είτε Αστικών είτε Αγροτικών, καθώς και για πέντε άλλα βασικά στοιχεία του : α) το Προφίλ των ανέργων / εργαζομένων ΑΜΕΑ, β) το Manual αντιμετώπισης των ΑΜΕΑ από Εργοδότες και Εργαζομένους και γ) την Εκτίμηση Επικινδυνότητας που θα γίνει για τις θέσεις εργασίας στους εργασιακούς χώρους σε σχέση με τα ΑΜΕΑ, δ) στη Πιστοποίηση επαγγελματικών δυνατοτήτων αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε) κυρίως στη δημιουργία διαδικασιών ανάπτυξης δεικτών για βελτίωση των ενδείξεων των δεικτών.

Το έργο θα αναλάβει να μεταφέρει και διαθέσει τα αποτελέσματα των καλών πρακτικών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

Οι κοινοί διεθνικοί αντικειμενικοί στόχοι των συμμετεχόντων DPs είναι:

Η βελτίωση της επιχειρησιακής υποστήριξης και της ανθεκτικότητας διαμέσου ανταλλαγής επιχειρηματιών, έμπειρων επαγγελματιών επιχειρησιακής υποστήριξης και μεντόρων και / ή συμβούλων επιχειρήσεων. Η συνεισφορά και μετάδοση εμπειριών, τα διδάγματα που ελήφθησαν, υλικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων. Η εισαγωγή, εξαγωγή ή υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων. Τα αποτελέσματα αυτών θα είναι η επιρροή της αλλαγής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προβλεπόμενα (συνήθη/ συμπληρωματικά) προϊόντα/ παραδοτέα

Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης και Εξέλιξης Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Έγκριση προγραμμάτων για την ικανοποίηση των εθνικών στάνταρ.

Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ιστοσελίδας για την διευκόλυνση της επικοινωνίας όλων των εργασιών και την συνεισφορά καλύτερης πρακτικής εντός της εταιρίας.

Προώθηση δραστηριοτήτων ανταλλαγών με επαγγελματίες και χρήστες (σύμβουλοι και επιχειρηματίες) για να περιληφθούν ομάδες στόχων.

Καλύτερα εκπαιδευμένοι μέντορες και / ή σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων διάδοσης ώστε να περιλαμβάνονται γεγονότα, διασκέψεις, εργαστήρια, προγράμματα εκπαίδευσης και διαφήμιση αυτών.

Εργαστήρια εκπαίδευσης.

Υλικό εκπαίδευσης.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

 

Βασικό στοιχείο της καινοτόμου μεθοδολογίας είναι το τρίπτυχο: α Κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών β Νέα επιχειρηματικότητα Γ Χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επιχειρείται η ύπαρξη μηχανισμών ενθάρρυνσης, υποστήριξης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρηματιών, μηχανισμών που θα παίζουν ενεργό παρεμβατικό ρόλο στην υποστήριξη των κατοίκων που θα βρίσκονται όσο το δυνατό κοντύτερα στις τοπικές κοινωνίες και θα παίζουν τον ρόλο του εμψυχωτή - «ενεργοί πολίτες». Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, περνάει μέσα και από την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στους υποψήφιους νέους επιχειρηματίας που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου και θα συνδυάζει την χρήση των νέων τεχνολογιών. Προτείνεται η γενίκευση της χρήσης πειραματικών χρηματοδοτικών εργαλείων π.χ. οι μηχανισμοί χρηματοδότησης με την λογική των μικροδανείων. Προτείνεται η ανάπτυξη καινοτόμων και νέων προϊόντων όπως ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών πακέτων επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης για την «νέα επιχειρηματικότητα», καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων (Χρηματοδοτική μίσθωση και ανάστροφη Χρηματοδοτική μίσθωση, μικροδάνεια) εικονικού cluster (αλυσίδας) επιχειρήσεων της «νέας επιχειρηματικότητας» μεθόδων και πρακτικών «δικτυακού μάρκετινγκ». Στο σκέλος που αφορά στην τομεακή προσέγγιση για άτομα με διαφορετικότητα (ΑΜΕΑ), Η δημιουργία πρότυπων – καινοτομικών μορφών επιχειρηματικότητας με δυνατότητα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Η καινοτομία βασίζετε αφ΄ ενός στην σύνδεση στην σύνδεση ΑΜΕΑ με τον γενικό πληθυσμό σε αντιστοιχία 80% με 20% και αφ΄ ετέρου στην επαγγελματική εκπαίδευση ΑΜΕΑ σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Η Καινοτομική –Πιλοτική εφαρμογή της κοινωνικοοικονομικής σύνδεσης ΟΤΑ – Ιδιωτικών επιχειρήσεων- ΑΜΕΑ. Αυτό θα συμβεί με την δημιουργία μονάδας περισυλλογής και ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου με πόρους ανεξάρτητους από την EQUAL. Η καινοτομική – πιλοτική πιστοποίηση επαγγελματικών δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες από αναγνωριζόμενους Ευρωπαϊκούς (Αγγλικούς) φορείς και Συμβούλους πιστοποίησης.

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ:

 

Η νέα προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες το mainstreaming, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα όλες οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα .

Tούτο σημαίνει ότι τα θέματα ισότητας πρέπει να αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του προγραμματισμού, από την αρχική ανάλυση και τη διαμόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, καθώς και ότι πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των μέτρων και προτεραιοτήτων κάθε παρέμβασης. 

Το προτεινόμενο έργο ενσωματώνει τη διάσταση της ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα, ενώ ταυτόχρονα, οι βασικές πρωτοβουλίες που μέχρι σήμερα έχουν πάρει και έχουν υλοποιήσει βασικοί εταίροι της σύμπραξης, παραθέτουν και την καλή μαρτυρία και την συνέπεια λόγων και έργων.

Ειδικότερα, το mainstreaming ενσωματώνεται άμεσα στο παρόν έργο και σε όλες τις κεντρικές δράσεις του προγράμματος μας όπως φαίνεται στην συνέχεια.

Αναμόρφωση δομών στήριξης και συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας μειονεκτουσών ομάδων – ανάπτυξη ευέλικτων ομάδων εμψυχωτών και μεντόρων.

Όπως έχει αναφερθεί και στην σχετική ενότητα παρουσίασης της δράσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών των τοπικών γραφείων του πολίτη είναι γυναίκες, αναμένεται λοιπόν και μια αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην συγκρότηση των τοπικών ομάδων των εμψυχωτών.

Ενίσχυση του μόνιμου μηχανισμού καταγραφής και συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας και των συναφών προς αυτή δράσεων

Βασικό ρόλο στην ενίσχυση του μόνιμου μηχανισμού καταγραφής και συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας και των συναφών προς αυτή δράσεων, θα παίξουν στελέχη του Επιμελητηρίου Λέσβου, τα οποία έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, με την συμμετοχή τους στο Περιφερειακό Γραφείο Ισότητας και στην μονάδα πληροφόρησης και συμβουλευτικής γυναικών του ΚΕΘΙ αντίστοιχα.

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια της δράσης θα υπάρχει πιλοτική εφαρμογή της, στους επιχειρηματίες που θα προκύψουν σαν αποτέλεσμα της κατάρτισης της δράσης 3.1, καθώς επίσης και σε υπάρχουσες επιχειρήσεις με τις οποίες ήδη οι φορές που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξή έχουν αντίστοιχες σχέσεις συνεργασίας, όπως είναι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί της Λέσβου και της Χίου

Παροχή κατάρτισης με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κατάρτιση στην νέα επιχειρηματικότητα

Οι 12 από τους 20 εκπαιδευόμενους, θα είναι γυναίκες

Η άμεση ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας, στο σχέδιο μας περιλαμβάνει και σημαντική έμμεση ενσωμάτωση του mainstreaming

Ο σχεδιασμός όλου του έργου βασίζεται σε δράσεις που είναι φιλικές για τις γυναίκες οι δράσεις που επιτρέπουν την εκπαίδευση τους σε επαγγέλματα προσανατολισμένα στο μέλλον και τις εξελίξεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας ώστε να μην καταστούν οι πληβείοι της νέας εποχής.

Διευρύνονται και ενισχύονται όλο και περισσότερες γυναίκες ώστε να βοηθούνται στην έναρξη και ανάπτυξη αυτόνομης δραστηριότητας, αίροντας τα εμπόδια ειδικά εκείνα που δεν τους επιτρέπουν να εξασφαλίσουν αρχικά κεφάλαια και πιστωτικές διευκολύνσεις.

Όπως είναι φανερό από την αρχή κιόλας της παρουσίασης του, βασικός μοχλός για την επιτυχία του έργου, είναι η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις κωμοπόλεις και τα χωριά των νησιών, οι οποίες στην ουσία θα στηρίζονται στους τοπικούς πόρους, παραδόσεις και εμπειρίες και θα καταλήγουν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την άλλη βασική θεωρητική βάση για την ανάπτυξη του σχεδίου μας είναι  η θεώρηση ως βασικής οικονομικής μονάδας στις νησιωτικές κοινωνίες την οικογένεια και όχι το άτομο , η οποία συνειδητοποιεί την ύπαρξη της ως συλλογική οντότητα.

Στο ερώτημα, πως διατηρείται ο χαρακτήρας μιας κοινωνίας που διαμορφώνεται από τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, όταν αλλάζουν οι οικονομικές σχέσεις, η απάντηση είναι: μόνο με ενίσχυση των πρακτικών εκείνων που αναπαράγουν ιδεατά σχήματα οικονομικών πρακτικών στα πλαίσια μορφών συγκρότησης τους στις οποίες  βιώνεται η αξία της υπάρχουσας πολιτιστικής μορφής και η αξία της διατήρησης της συνοχής της κοινότητας καθεαυτής. 

Έτσι, η όποια προσπάθεια ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βασισμένων στην λογικής της «νέας επιχειρηματικότητας» εκ’ των πραγμάτων πρέπει κινητοποιεί αδρανείς δυνάμεις μέσα και στην οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στην διατήρηση της συνοχής της κοινότητας, κάτι που επιβάλλει μια αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε αυτή την προσπάθεια.

Πράγματι με βάση της εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από την δουλειά μας με τους γυναικείους συνεταιρισμούς του νομού Λέσβου (οι οποίοι σήμερα αριθμούν σε πάνω από 10), δεν μπορεί να νοηθεί τοπική ανάπτυξη χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γυναικών, ή καλύτερα, τα οποία παραδείγματα σήμερα έχουμε πετυχημένων μοντέλων τοπικής ανάπτυξης στην περιφέρεια μας υπάρχουν γιατί οι γυναίκες πήραν την πρωτοβουλία και μέσα από συνεταιρίστηκες προσπάθειας συγκρότησαν τους βασικούς πυρήνες της λογικής της νέας επιχειρηματικότητας (δες Μεσότοπος και Μαστιχοχώρια, Πέτρα κ.α)

 

Όσον Αφορά το σκέλος Β.

 

Τα ΑΜΕΑ (άντρες-γυναίκες)-κοινωνικά ευπαθής και αποκλεισμένη ομάδα-πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν κοινωνικές οντότητες που πρέπει να τύχουν όλων των ίσων ευκαιριών τόσο στην εκπαίδευση και απασχολησιμότητα όσο και στις ανταμοιβές και την δημιουργία κοινωνικού status.

Το προτεινόμενο έργο «Ανακύκλωση-Προοπτική Ζωής» δεσμεύεται να προκαλέσει την διάκριση και τον αποκλεισμό, να προασπίσει την ισότητα και να δράσει σαν καταλύτης αλλαγών μέσω της οριζόντιας και κάθετης προσέγγισης (δράσεων).

Η οριζόντια προσέγγιση περιλαμβάνει:

Α) Την δημιουργία Κώδικα Καλών Πρακτικών, υιοθετημένου και υπογεγραμμένου από όλους τους φορείς της Α.Σ. που θα ενσωματώνει τις αρχές ισότητας των φύλων και τις αρχές των ίσων ευκαιριών.

Β) Τον σχεδιασμό σαφών κριτηρίων επιλογής και στρατολόγησης που θα ακολουθεί την αρχή και τις πρακτικές των ίσων ευκαιριών και της ισότητας φύλων.

Γ) Την ενδυνάμωση της ομάδας στόχου για ανάληψη πρωτοβουλιών απασχολησιμότητας.

Δ) Την ενδυνάμωση της ομάδας στόχου για μελλοντική αντιπροσώπευση των συμφερόντων της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ε) Την ενδυνάμωση των οικογενειών ΑΜΕΑ για αλλαγή της νοοτροπίας και αντίληψής τους, που μέχρι σήμερα στόχευε στην υπερ-προστατευτικότητα ή/και την απομόνωση των μελών τους-εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους- σε νοοτροπία και αντίληψη παρότρυνσης, προώθησης και ένταξης αυτών των ατόμων στην κοινωνία ως ισότιμων πολιτών.

Στ) Την πρόκληση και ενδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου για αλλαγή της νοοτροπίας και αντίληψης που αντιμετωπίζει τα ΑΜΕΑ σαν «κοινωνικά βάρη» σε νοοτροπία και αντιμετώπιση αυτών σαν κοινωνικές οντότητες και την μεταμόρφωση της κοινωνίας από «κοινωνία αποκλεισμού» σε «κοινωνία ενσωμάτωσης».

Ζ) Την ενδυνάμωση των οικογενειών ΑΜΕΑ και του κοινωνικού συνόλου για αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης στην αντιμετώπιση των γυναικών ΑΜΕΑ, που εκτός από τον αποκλεισμό τους σαν κοινωνικά πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, αναγκάζονται να υφίστανται και επιπλέον διάκριση και ρατσισμό εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους, σε νοοτροπία και αντίληψη που προωθεί την επιμόρφωση και την επαγγελματική τους εκπαίδευση για να οδηγηθούν αυτές σε προσωπική και κοινωνική ευημερία.

 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 

Ο σχεδιασμός των βασικών στόχων και του περιεχομένου του προτεινόμενου έργου, έγινε και στην βάση της προοπτικής και των δυνατοτήτων ευρύτερης εφαρμογής των αποτελεσμάτων του και αυτό έχοντας υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:

·       Η χώρα μας έχει ακόμα δύο νησιωτικές περιφέρειες που έχουν πάνω κάτω, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και βρίσκονται σχετικά στο ίδιο επίπεδο από άποψη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης (μιλάμε για τις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Ιονίων νήσων, μιας και θεωρούμε, ότι μια τέτοια προσέγγιση όπως του προτεινομένου έργου, δύσκολα θα μπορούσε να «περπατήσει» στην περίπτωση της Κρήτης.

·       Από την άλλη, ο θεσμός των «γραφείων του πολίτη» που ξεκίνησε από το Αιγαίο, ακριβώς επειδή είναι επιτυχημένος, στην νέα προγραμματική περίοδο, ενσωματώνεται στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ, έτσι, σύντομα αντίστοιχα γραφεία θα υπάρχουν σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας.

·       Η προσέγγιση που προτείνουμε – αυτή της νέας επιχειρηματικότητας, που θα περνάει μέσα από τις διαδικασίες και την δημιουργία μηχανισμών κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών- μπορεί να έχει εφαρμογή (η τουλάχιστον αξίζει να δοκιμαστεί) και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα αποκλεισμού, όπως τα νησιά, όπως είναι οι ορεινές.

Η διάδοση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων του έργου, με στόχο την εφαρμογή του και σε άλλες περιοχές και τοπικές κοινωνίες, θα αποτελέσει, έναν από τους βασικούς στόχους διάχυσης των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου, όπως φαίνεται και στην αντίστοιχη ενότητα.

Άλλωστε ακόμα και στα πλαίσια της προετοιμασίας της πρότασης μας, στελέχη της αναπτυξιακής μας σύμπραξης, ήρθαν σε επαφή με αντίστοιχη Α.Σ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, και συζήτησαν το ενδεχόμενη συγκρότησης μιας κοινής πρότασης, ή οποία όμως για τυπικούς και διαδικαστικούς λόγους δεν προχώρησε, αλλά και για τις δυνατότητες συν-λειτουργίας των δύο ξεχωριστών έργων που προτείνονται, στην περίπτωση που και οι δύο προτάσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα και εγκριθούν.

 

Όσον αφορά το σκέλος Β.

 

Η ευρύτερη εφαρμογή του έργου θα γίνει σε συνεργασία φορέων περιφερειακής εμβέλειας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ΠεΣΥ Βορείου Αιγαίου) και σαφώς με την δικτύωση.

Επίσης με την ενδυνάμωση των εργοδοτών για υιοθέτηση:

·                      Διαδικασιών επάνδρωσης που θα ενθαρρύνουν αιτήσεις πρόσληψης από ΑΜΕΑ, και

·                      Πρακτικών που θα αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ ως πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, μετόχους και γενικά ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Η κάθετη προσέγγιση περιλαμβάνει:

Α) Την σύνδεση των μελών της ομάδας στόχου με εργοδότες .

Β) Την μύηση και παρακίνηση επιχειρήσεων, πρωτοβουλιών εργοδοσίας και συνεταιρισμών στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας και ίσων ευκαιριών μέσω της δημιουργίας Manual

Γ) Την Ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών της ομάδας στόχου προκειμένου να τους εξασφαλίσει :

·                      Μακροβιότητα στην απασχολησιμότητα

·                      Υψηλό επίπεδο στην ποιότητα εργασίας τους, και

·                      Κοινωνική αναγνώριση

Δ) Την δημιουργία μοντέλων-προτύπων για ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μελών της ομάδας στόχου

Ε) Την παροχή παραδειγμάτων καλών πρακτικών μέσω της εφαρμογής πιλοτικών καινοτομικών δράσεων, υποστηριζόμενων από το διαδίκτυο και την on-line πληροφόρηση

ΣΤ) Την δημιουργία δεικτών για :

·                      Σύγκριση των προσπαθειών βελτίωσης των συνθηκών απασχολησιμότητας και κοινωνικοποίησης των ΑΜΕΑ  ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·                      Βελτίωση των ρυθμών ένταξης των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας.

·                      Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών παρακολούθησης και εφαρμογής ίσων ευκαιριών.

Ζ) Την διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών

Η) Την ευαισθητοποίηση.