Συγχρηματοδότηση

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ…

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για το Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου του Άξονα 4 Π.Α.Α. 2007-2013, γνωστό ως “LEADER Γεωργίας” ανακοινώνει σε συνέχεια του από 22.10.2015 δελτίου τύπου της τα παρακάτω:   Δελτίο Τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. 13.11.2015 – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Το συνημμένο Δελτίο Τύπου […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ…

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 5ης πρόσκληση του άξονα 4 Leader ΠΑΑ, όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στους ενδιαφερόμενους προς κοινοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων με απόδειξη παραλαβής. Αναμένεται η έγκριση τροποποίησης του τοπικού προγράμματος και η έκδοση […]