Συγχρηματοδότηση

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα τμήμα της μελέτης που διενεργεί η ΕΤΑΛ Α.Ε., με σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική της που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Σας ζητούμε να συμμετάσχετε ενεργά συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (εδώ), στο πλαίσιο της συμμετοχής όλων, ανοικτά και χωρίς διακρίσεις, από κάτω προς τα πάνω για να αναγνωρίσουμε μαζί τις ανάγκες της περιοχής της Λέσβου και να είμαστε μέτοχοι στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματος για το νησί μας.

Η “Στρατηγική” του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οφείλει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής αναγνώρισης των χαρακτηριστικών μιας περιοχής αλλά και των αναγκών της.

Το LEADER δεν είναι ένα απλό χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι μια προσπάθεια η ίδια η μικρο-κοινωνία και τοπική οικονομία μιας επιλεγμένης περιοχής να χαράξει τις δικές της επιλογές για την περιβόητη τοπική ανάπτυξη. Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Η συνοπτική εκδοχή της Τ.Α.Σ. είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε πρόσκλησης, οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης, τα κριτήρια και η επιλογή των πράξεων και η ενθάρρυνση των κατοίκων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι σημεία που κρίνουν τον ρόλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τον χρόνο και τον κόπο σας για μια ειλικρινή απάντηση, με σκεπτικό το συλλογικό συμφέρον του τόπου με όσο πιο αντικειμενικό τρόπο μπορείτε.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε υποψήφιους δικαιούχους του Τοπικού προγράμματος που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα αποτελέσουν στοιχεία εμπιστευτικά με πρόσβαση μόνο από στελέχη της εταιρείας για ένα χρόνο και η επεξεργασία θα ακολουθεί τις αρχές μη κοινοποίησης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής
ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share