ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έκπληξη πέρα από κάθε προσδοκία, μεγάλος…κρότος! Για πολύ καιρό οι ενδείξεις έδειχναν ότι θα υπάρξει υψηλό ενδιαφέρον για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, είναι παράδοση για τη Λέσβο και το LEADER. Η πραγματικότητα όμως ήρθε και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με ιδιαίτερη δυναμική που χρήζει ανάλυσης. 150 προτάσεις επιχειρηματικότητας, 19 εκ . […]

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Αριθμ. Πρωτ 20350/10.05.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – 17.09.2019 Σε συνέχεια της από 14.05.2019, Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης, πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού μας Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Υπομέτρο 19.2, και την απόφαση τροποποίησης και παράταση για την καταληκτική ημερομηνία από 04.08.2019 σε […]

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Αριθμ. Πρωτ 20350/10.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19.07.2019 Σε συνέχεια της από 14.05.2019, Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης, πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού μας Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Υπομέτρο 19.2, στις 15.07.2019, συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε αιτήματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του 253 της 15/07/2019, καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 9η  Αυγούστου 2019, και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ερμού 4 στη […]

Συνεργασία ΕΤΑΛ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Επιμελητήριο

Πόσο περήφανη πρέπει να αισθάνεται η Λέσβος όταν συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Επιμελητήριο, η ΕΤΑΛ, και μέσα από την φιλοσοφία#clldleader, να δημιουργούνται τόσο σημαντικές προσπάθειες από τα παιδιά όλης της Ελλάδας! Σήμερα παρουσίασαν εξαιρετικές ιδέες «πράσινης-βιώσιμης επιχειρηματικότητας» παιδιά απο τη Λέσβο,Καρδίτσα, Δράμα, Κρήτη, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη, και τόσα άλλα μέρη. […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση