Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Δημοσίων Παρεμβάσεων
Nήσου Λέσβου, Σχέδιο Σύμβασης,
CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοίνωση 08.04.2019. Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης. Οριστικοποιήθηκαν σήμερα στο ΟΠΣΑΑ, οι αποφάσεις ένταξης των 23 Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα που επελέγησαν από την ΕΤΑΛ Α.Ε. για χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου, CLLD/LEADER. Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους με διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης, σχετική προθεσμία, και όπου εφαρμόζει […]

Δικτύωση των νησιωτών ζωγράφων της Ελλάδας

«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», και η εικαστική άνοιξη της νησιωτικής Ελλάδας στη Λέσβο, στο κέντρο των αποφάσεων της Ευρώπης. NetworX, Βρυξέλλες 11.04.2019, Δικτύωση των νησιωτών ζωγράφων της Ελλάδας που μιλάνε τη γλώσσα της απεραντοσύνης της θάλασσας. Στιγμές μοναδικές. Στιγμές..σύντομα και…teaser preview!

Εργαστήριο προετοιμασίας-συναντίληψης

Τουλάχιστον έτσι προέκυψε. FARNET-ΟΤΔ(Α)-Διαχειριστικές Αρχές ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, EU, DGMARE, φίλοι πολλοί και γνωστοί, νέα πρόσωπα, νέες γενιές, ελπίδα για τις παράκτιες, παραλίμνιες και νησιωτικές περιοχές μας. Ελπίδα για ανάπτυξη «έξω από το κουτί». Αφορμή για εκκίνηση με βήμα ταχύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τελικός Πίνακας Κατάταξης, 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER
Λέσβου (Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα)

Μυτιλήνη, 07.03.2019 ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα Τ.Π CLLD/LEADER Με την καταληκτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος της ΕΤΑΛ Α.Ε. αρ. 11/11.02.2019, και την λήψη αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδικοφανών προσφυγών, και σύμφωνα με […]

Καταδύσεις στα Νησιά μας

Έναρξη. Δυναμικά. «Καταδύσεις στα Νησιά μας» diveinourislands.com. Διεύρυνση, Λέσβος-Δωδεκάνησα-Ηράκλειο-Λάρνακα/Αμμόχωστος-Λεμεσός-Πάφος. ΕΠΑΛΘ Ελλάδας-Κύπρου. Αδελφικοί παλιοί δεσμοί. Οι Διαχειριστικές Υπηρεσίες μαζί μας, και νέα γενιά συναδέλφων. Καλή μας Επιτυχία!

Δημοσιοποίηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων, 1η Πρόσκληση
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρου 19.2,
Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: M2733151

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης…. Μυτιλήνη 14.01.2019, 16:25 ______________________________________________________________ Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – έργων δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 και 19.2.6., δημοσιοποιώντας τον Τελικό πίνακα Αποτελεσμάτων μετά από Αξιολόγηση και διαδικασία δειγματοληπτικού […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση