Συγχρηματοδότηση

Επιμελητήριο Λέσβου. Απόγευμα, Δευτέρα 05.09.2016, Κεντρική συνάντηση για την Παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Πέρα από τις πολλές εκτεταμένες τοπικές και μικρές συναντήσεις, η Κεντρική παρουσίαση είχε ασυνήθιστη προσέλευση κόσμου για την εποχή.
Η παρουσίαση είχε την υποστήριξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ε. Μυρσινιά, του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού Οικονομικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Κ. Κατσαρού και του Εκπροσώπου της ΕΑΣ κ. Η. Πολυχνιάτη.

 

Αν και έχουμε ακόμη την τελευταία ανηφόρα των επομένων 10 ημερών, ήταν μια εκδήλωση που μας έκανε να νιώσουμε εμπιστοσύνη από τον κόσμο, ότι πρέπει να έχουμε “πιάσει” τον σφυγμό της εποχής, να έχουμε καταλάβει τι ζητά η κοινωνία και τι σημαίνει ανάπτυξη για τη Λέσβο. Ακόμη περισσότερο ίσως να μπορούμε τοπικά να σχεδιάζουμε και να διαμορφώνουμε σε όποιο βαθμό αυτό μας επιτρέπεται το μέλλον μας.
Το πρόγραμμα είναι στην τελική φάση του σχεδιασμού του και ελπίζουμε να δικαιώσει τις προσδοκίες που και εμείς δημιουργήσαμε όπως μας δικαιώνει και η παρουσία όσων έρχονται και μας εμπιστεύονται τους τελευταίους 8 μήνες προετοιμασίας.
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν, ρώτησαν και ενίσχυσαν και ενισχύουν την προσπάθεια αυτή που συνεχίζεται…

Λέξεις-Κλειδιά…

-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΦΥΣΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ
-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Share