Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ…

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος της Κ.Π. 4112 του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.47/17.09.2015 απόφαση της ΕΔΤΠ ΕΠΑΛ. Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στον ενδιαφερόμενο προς κοινοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4112 Τ.Π.-ΕΠΑΛ

Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης ΚΠ 4112 Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η Διαδικασία Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τον άξονα 4 του ΕΠΑΛ, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4111…

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 3ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος της Κ.Π. 4111 του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.45/16.07.2015 απόφαση της ΕΔΤΠ ΕΠΑΛ. Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στον ενδιαφερόμενο προς […]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ-2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΠ.4112……

Στις 14:00, οριστικοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής Φ.Υ. της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Λέσβου, Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 για την Κατηγορία Πράξης 4112: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Επαγγελματιών Αλιέων, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε […]