Συγχρηματοδότηση

Making of…History!
Στο δρόμο για την Παρουσίαση στο #CLLD2020, Βρυξέλες,
1. walking through the nature and culture of Lesvos, www.lesvostrails.gr ΕΓΤΑΑ
2. diveinourislands.com ΕΤΘΑ
Και ήταν μια έντονη, δύσκολη αλλά εξαιρετικά πετυχημένη παρουσία. Περήφανα η ΕΤΑΛ, και μαζί ΑΝΔΩ, ΑΝΕΛΕΜ, ΑΝΕΤΠΑ & ΑΝΗΡ ανεβαίνουν σκαλιά.
Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη. Και βέβαια όχι μόνοι, με φίλους πολλούς και καλούς.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, άτομα περπατούν και υπαίθριες δραστηριότητες Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, , τα οποία χαμογελούν
Share