ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08.04.2014 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως επικεφαλής εταίρος του Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), και ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης της ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει τη […]

Τροποποίηση Κ.Υ.Α. Άξονα 3 – Π.Α.Α.

Μυτιλήνη 26.03.2014 Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός Βορείου Αιγαίου – ΕΤΑΛ Α.Ε. Λέσβος Αντένα Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε. Αντένα Χίου – ΕΤΑΧ Α.Ε. Αντένα Σάμου – ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. Αντένα Λήμνου – ΑΝΕΛ Α.Ε. ___________________________________________________________ Οι Δικαιούχοι της Πρώτης Πρόσκλησης του άξονα 3 του Π.Α.Α., καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους […]

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο αξιολόγησης και υλοποίησης των έργων της δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υπομέτρα 311, 312, και 313Β, παρατίθενται οι επικαιροποιημένες τιμές μονάδος για τα κατασκευαστικά έργα ανά περιοχή παρέμβασης και άρθρο-κατηγορία εργασιών. Οι τιμές αυτές ισχύουν ως κανόνας και εξετάζεται κατά περίπτωση τυχόν διαφοροποίηση τους βάση νέας επικαιροποίησης […]

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.06.2013, 17:12 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας των οριστικοποιημένων υποβολών στο πληροφοριακό σύστημα του άξονα 3 του ΠΑΑ. Ακολουθεί το οριστικοποιημένο πρωτόκολο και στατιστικά στοιχεία… _______________________________________________________________ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ _______________________________________________________________ Σήμερα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ

..ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του ’ξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013, για την Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ… …η ΕΤΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει τη διδικασία υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων, ενταγμένων στον ’ξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013… 1. ΔΕΛΤΙΟ […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση