Συγχρηματοδότηση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ”- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ (2014-2020) Η ΕΤΑΛ Α.Ε ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες Υποχρεώσεις έργων Άξονα 3 ΠΑΑ 2014-2020, στο Μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις με αριθμ. πρωτ. 5212/20-06-2018 για το Μέτρο 311, 5213/20-06-2018 για […]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις.   1. Δελτίο τύπου 25.05.2017. 1. 3η τροποποίηση Μέτρου 311. 1. 3η τροποποίηση […]

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 5360/02-07-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.04.2017 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκε η παρακάτω τροποποίηση. Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. Αναστάσιος μ. Περιμένης Γενικός Διευθυντής ______________________________________________________________ […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2016 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποοιήσεις. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του […]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.06.2016 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποοιήσεις. Η βασική τροποποίηση αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ

26.10.2015, Η ΕΤΑΛ Α.Ε., ως Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός για τα έργα του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει: “Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, Μον. Β5, τονίζουμε ότι έως τις 15.11.2015, οφείλουμε να έχουμε αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία το σύνολο των πρακτικών […]