Διαδικασίες-Διευκρινήσεις για την υλοποίηση έργου Υποστηρικτικού Μηχανισμού Βορίου Αιγαίου.

Μετά την Υπογραφή της Σύμβασης με το ΥΠΑΑ&Τ, και το “Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου ΑΜΚΕ”, στις 07.08.2012, ξεκίνησε η διαδικασία υποστήριξης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στον άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ), για τα μέτρα 311, 312 και 313 Α και Β. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία και έγγραφα […]

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ

Συνεχίζεται η αποστολή επιστολών προέγκρισης για τα επενδυτικά σχέδια του άξονα 3 του ΠΑΑ. Πληροφορίες στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 210-5275202, 210-5275267 Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ των περιοχών Παρέμβασης… www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=274895fd4fa237a5 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 […]

Παράταση Άξονα 3-ΠΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης -Φακέλων Υποψηφιότητας των από 26.07.2010 προσκλησεων εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗς ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ-3 ΤΟΥ ΠΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) (πρώην ΟΠΑΑΧ), Περισσότερα στις παρακάτω ιστοσελίδες… ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ http://www.minagric.gr/greek/press/2010/07/greek280710b.shtml ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ […]

ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”

Σύντομα η πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλάισιο του άξονα 3 του ΠΑΑ για Ιδιωτικά έργα… Πληροφορίες (προκηρύξεις κλπ) σχετικά με τον ΑΞΟΝΑ 3, (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) θα βρείτε στην επιλογή ΚΥΡΙΑ PROJECTS: ΟΠΑΑΧ που πλέον θα αφορά και τον ΑΞΟΝΑ 3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”. ΑΞΟΝΑΣ 3. […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση