Συγχρηματοδότηση

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τη Δευτέρα, 05.09.2016, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου στο Επιμελητήριο Λέσβου στις 19:00, διοργανώνεται η Κεντρική συνάντηση ενημέρωσης-διαβούλευσης και επιμόρφωσης με στόχο την καθολική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και με όραμα αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Λέσβο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 (Π.Α.Α.-ΕΠ.ΑΛ.Θ.)

Στον υπερσύνδεσμο το σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 05.09.2016

Share