Συγχρηματοδότηση

Και η προσπάθεια συνεχίζει. CLIMATHON, 24-30.10.2019, Λέσβος! μια ακόμη δράση καινοτομίας του Μαθήματος «Επιχειρηματικότητα». Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για 24 ώρες, ασταμάτητα, θα δουλέψουν για να δημιουργήσουν, να αναδείξουν ιδέες για την κλιματική αλλαγή, και την γαλάζια ανάπτυξη.
#clldleader #leaderclld #emff

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και κείμενο Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, οθόνη και εσωτερικός χώρος Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος
Share