Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενταγμένου Επενδυτικού σχεδίου CLLD/LEADER

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενταγμένου Επενδυτικού σχεδίου CLLD/LEADER, του Τοπικού Προγράμματος Λέσβου της ΕΤΑΛ Α.Ε. Η πρώτη πληρωμή έργου LEADER της τρέχουσας περιόδου στην Ελλάδα. Θα μπορούσε νωρίτερα. Θα μπορούσε πιο εύκολα. Επίσης σήμερα ολοκληρώθηκε και η πρώτη Δημοπράτηση Έργου (Δημόσια Σύμβαση) της Λέσβου. Καλούμε τους Δικαιούχους του Τοπικού […]

Making of…History!

Making of…History! Στο δρόμο για την Παρουσίαση στο #CLLD2020, Βρυξέλες, 1. walking through the nature and culture of Lesvos, www.lesvostrails.gr ΕΓΤΑΑ 2. diveinourislands.com ΕΤΘΑ Και ήταν μια έντονη, δύσκολη αλλά εξαιρετικά πετυχημένη παρουσία. Περήφανα η ΕΤΑΛ, και μαζί ΑΝΔΩ, ΑΝΕΛΕΜ, ΑΝΕΤΠΑ & ΑΝΗΡ ανεβαίνουν σκαλιά. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη. Και βέβαια όχι […]

H ΕΤΑΛ στις Βρυξέλλες

Περήφανα παρουσιάζουμε #etalsa στις Βρυξέλλες, τις 2 επιλεγμένες Ελληνικες εκπροσωπήσεις -μια μαζί με την Κύπρο-ανάμεσα στις 40 Ευρωπαικές καλές πρακτικές της φιλοσοφίας LEADER στην Ευρώπη, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2019. «Περπατώντας στη φύση και τον πολιτισμό της Λέσβου-walking through the nature and culture of Lesvos» μια διαχρονική στρατηγική επιλογή για το Δίκτυο περιηγητικών […]

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολιτισμός, Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολιτισμός, Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες. Μια ενδιαφέρουσα συμμετοχή, στην αιχμή των εξελίξεων. Η φιλοσοφία LEADER, στη Λέσβο έιναι τελικά δυνατή, και έχουμε άποψη, και την καταθέτουμε.#clldleader #leaderclld

4η Γιορτή Αμπελουργίας στην Ανεμώτια

Οι εκδηλώσεις του LEADER, όπως πρέπει να είναι. Τοπική Ανάπτυξη, με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων στην πράξη, για καλύτερη ποιότητα ζωής, για κοινωνική συνοχή! “Μέσα από τις Γιορτές Αμπελουργίας στις 16 & 17 Νοεμβρίου στην Ανεμώτια, πρωτίστως επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αγροτική, αμπελουργική και λαογραφική μας κληρονομιά, την τοπική μουσική […]