ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020…

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου εκ μέρους της ΕΥΕ ΠΑΑ ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, 1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 […]

Κεντρική συνάντηση για την Παρουσίαση του Προγράμματος CLLD/LEADER

Επιμελητήριο Λέσβου. Απόγευμα, Δευτέρα 05.09.2016, Κεντρική συνάντηση για την Παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Πέρα από τις πολλές εκτεταμένες τοπικές και μικρές συναντήσεις, η Κεντρική παρουσίαση είχε ασυνήθιστη προσέλευση κόσμου για την εποχή. Η παρουσίαση είχε την υποστήριξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ε. Μυρσινιά, του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού Οικονομικών και Ευρωπαϊκών […]

Κεντρική Συνάντηση Μυτιλήνης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. Τη Δευτέρα, 05.09.2016, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου στο Επιμελητήριο Λέσβου στις 19:00, διοργανώνεται η Κεντρική συνάντηση ενημέρωσης-διαβούλευσης και επιμόρφωσης με στόχο την καθολική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και με όραμα αναπτυξιακής στρατηγικής […]