Συγχρηματοδότηση

Εμψύχωση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
“PITCHING” A BUSINESS IDEA

“PITCHING” A BUSINESS IDEA – Ανοικτή Πρόσκληση, Σάββατο 19.05.2018, 14:30-18:30, Λόφος Πανεπιστημίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παρουσίαση των “πράσινων ιδεών” νεοφυούς επιχειρηματικότητας των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκουσα Δρ. Μαρία Χατζηαντωνίου Νέες εμπνευσμένες ιδέες επιχειρηματικές, “πράσινης επιχειρηματικότητας” από την ελπίδα του τόπου τους νέους ανθρώπους του Πανεπιστημίου μας, του […]

Πρόσκληση σε Ενημερωτική Συνάντηση-Εργαστήριο
Προετοιμασίας Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα,
LEADER/CLLD Λέσβου

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς (Πολιτιστικούς, Αθλητικούς, κ.α.) η ΕΤΑΛ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης της μεθοδολογίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης τη Δευτέρα, 16.04.2018, στο Επιμελητήριο Λέσβου στο Συνεδριακό Χώρο , “Ιωάννη Παυλακέλλη” και ώρα 18.30 […]

Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας

Βρυξέλλες. Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας και προτάσεων απλοποίησης διαδικασιών στο πρόγραμμα leader clld, κυρίως για την επόμενη περίοδο (!), σε μια εντατική συνάντηση. Τιμητικό να υπάρχει και η δική μας άποψη, ΕΤΑΛ Α.Ε. σε αυτές τις προτάσεις. Το LEADER στην Ελλάδα έχει Ιστορία, ρίζες και αποτελέσματα με αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. […]

Νέα Συντονιστική Επιτροπή, “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) LEADER/CLLD”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 21.01.2018 To Ελληνικό Δίκτυο Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD, εξέλεξε νέα Συντονιστική Επιτροπή τριετούς θητείας, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 46, εκ των 48 Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή συγκροτήθηκε […]

Κανονιστικό Πλαίσιο CLLD/LEADER, Υπουργικές Αποφάσεις Μέτρο 19.2, Αναμορφωμένη Πρόταση Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που αποτελούν πλέον το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Προγράμματα CLLD/LEADER της Ελλάδας. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020. Ειδικότερα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους της Λέσβου ενημερώνουμε ότι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ οι δομές των Πληροφοριακών Συστημάτων όπου θα αναρτηθούν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα Νησιά του Βορείου Αιγαίου». Μία πολύ σημαντική συνάντηση, με την Πολιτική Ηγεσία του ΠΑΑ και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και Υπηρεσιακά στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Ανοικτή Πρόσκληση και σημαντική για την περιοχή μας και τους […]