Συγχρηματοδότηση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ…

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς τους δικαιούχους τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων. Διευκρινήσεις σχετικά με τις αστικές μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων Για τον Κεντρικό Υποστηρικτικό Μηχανισμό Βορείου Αιγαίου Αναστάσιος Μ. Περιμένης Υπεύθυνος Έργου

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Y.A.A.&T. – Ε.Υ.Ε.Σ.Ε), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ ΛΕΣΒΟΥ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞ.3

Τελευταίες Εξελίξεις… ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (20/03/2008): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3 (Ο.ΠΑ.Α.Χ.)…ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., στον Ιστοχώρο αυτό θα παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2007-2013, “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 19-02-2007   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Π.Α.Α. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3 Χρήσιμες Ιστοσελίδες (όλα τα έγγραφα για το Π.Α.Α.) […]