ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά αυτή τη φορά έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης και εμψύχωσης μέσω μικρών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ώστε η πληροφόρηση να περάσει με […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά αυτή τη φορά έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης και εμψύχωσης μέσω μικρών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ώστε η πληροφόρηση να περάσει με […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου απευθύνει πρόσκληση σε συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά του συνεργάτη που θα εξασφαλίσει την καθαριότητα των χώρων εργασίας της εταιρείας που στεγάζεται στον 1ο όροφο επί της οδού Ερμού 4 στη Μυτιλήνη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.

_______________________________________________________________________________ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (από 29.12.2016) Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο ανακατασκευής της  ιστοσελίδας – κόμβου www.etal-sa.gr – νέας τεχνολογίας που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει την […]

Ανακοινώσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών, Μητρώο Προμηθευτών-Συνεργατών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.01.2010 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε. που αφορά στη «Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια αγαθών» και την υπ’ αριθμ 231/31.06.2016 τροποποίηση-επικαιροποίηση της, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ανακοινώνει: την δημιουργία […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση