Νέα Συντονιστική Επιτροπή, “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) LEADER/CLLD”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 21.01.2018 To Ελληνικό Δίκτυο Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD, εξέλεξε νέα Συντονιστική Επιτροπή τριετούς θητείας, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 46, εκ των 48 Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή συγκροτήθηκε […]

Κανονιστικό Πλαίσιο CLLD/LEADER, Υπουργικές Αποφάσεις Μέτρο 19.2, Αναμορφωμένη Πρόταση Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που αποτελούν πλέον το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Προγράμματα CLLD/LEADER της Ελλάδας. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020. Ειδικότερα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους της Λέσβου ενημερώνουμε ότι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ οι δομές των Πληροφοριακών Συστημάτων όπου θα αναρτηθούν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.

_______________________________________________________________________________ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (από 29.12.2016) Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο ανακατασκευής της  ιστοσελίδας – κόμβου www.etal-sa.gr – νέας τεχνολογίας που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει την […]

Ανακοινώσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών, Μητρώο Προμηθευτών-Συνεργατών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.01.2010 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε. που αφορά στη «Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια αγαθών» και την υπ’ αριθμ 231/31.06.2016 τροποποίηση-επικαιροποίηση της, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ανακοινώνει: την δημιουργία […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση