Ανακοίνωση 23.03.2020, Μέσα Επικοινωνίας – Τηλεδιασκέψεις-Τηλεργασία

Στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ανακοινώνουμε τα διαθέσιμα προς το παρόν μέσα, και την σχετική διαδικασία. Στις τηλεδιασκέψεις πέραν του κεντρικού αποδέκτη της ΕΤΑΛ, μπορούν να συνδεθούν και τα στελέχη της. Βασικά τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 22510 29400, +30 22510 29577, +30 6945393400 E mail: inquiries@etal-sa.gr […]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 16.03.2020. Οδηγίες-Διαδικασίες ΕΤΑΛ, covid-19

Στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της μετάδοσης του covid-19, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της & της Επιτροπής Διαχείρισης Τ.Π. CLLD/LEADER, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις σε θέματα προθεσμιών και διαδικασιών, πέραν του θεσμικού πλαισίου που διέπουν τα προγράμματα που διαχειρίζεται, […]