2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Αριθμ. Πρωτ 20350/10.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19.07.2019 Σε συνέχεια της από 14.05.2019, Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης, πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού μας Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Υπομέτρο 19.2, στις 15.07.2019, συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε αιτήματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του 253 της 15/07/2019, καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 9η  Αυγούστου 2019, και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ερμού 4 στη […]