ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ

«ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ (2014-2020) Η ΕΤΑΛ Α.Ε ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες Υποχρεώσεις έργων Άξονα 3 ΠΑΑ 2014-2020, στο Μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις με αριθμ. πρωτ. 5212/20-06-2018 για το Μέτρο 311, 5213/20-06-2018 για […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ

«ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020). Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 6η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων […]

Εγκαίνια έκθεσης «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.06.2018, Εγκαίνια έκθεσης «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ» (απόσπασμα από το Masterclass Εικαστικών τεχνών του Νήσων Περίπλους 2015) στη ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, «ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ». Η επιτυχία στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, μιας δράσης φαίνεται όταν δεν ξεχνιέται στο χρόνο, όταν τα αποτελέσματά της είναι ακόμη ζωντανά… #nissonperiplous. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ […]