Συγχρηματοδότηση

Ενημέρωση της ΕΤΑΛ Α.Ε στο Σκαλοχώρι

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ. Κυριακή πρωί, σε ένα από τα πολλά υπέροχα, παραδοσιακά χωριά της Λέσβου, Εκκλησία, αντίδωρο, άρτος και μετά γρήγορα για την ενημέρωση της ΕΤΑΛ Α.Ε. μετά από πρόσκληση της τοπικής κοινότητας για τις δυνατότητες και ευκαιρίες μέσα από το πρόγραμμα LEADER και τις προσκλήσεις που έρχονται. Συζήτηση με ανθρώπους που […]

Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας

Βρυξέλλες. Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας και προτάσεων απλοποίησης διαδικασιών στο πρόγραμμα leader clld, κυρίως για την επόμενη περίοδο (!), σε μια εντατική συνάντηση. Τιμητικό να υπάρχει και η δική μας άποψη, ΕΤΑΛ Α.Ε. σε αυτές τις προτάσεις. Το LEADER στην Ελλάδα έχει Ιστορία, ρίζες και αποτελέσματα με αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. […]