Συγχρηματοδότηση

Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας και προτάσεων απλοποίησης διαδικασιών στο πρόγραμμα Leaderclld

Βρυξέλλες. Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδας εργασίας και προτάσεων απλοποίησης διαδικασιών στο πρόγραμμα #leaderclld, κυρίως για την επόμενη περίοδο (!), σε μια εντατική συνάντηση. Τιμητικό να υπάρχει και η δική μας άποψη, ΕΤΑΛ Α.Ε. σε αυτές τις προτάσεις. Το LEADER στην Ελλάδα έχει Ιστορία, ρίζες και αποτελέσματα με αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα […]