Συγχρηματοδότηση

Τα Μανιτάρια της Λέσβου

Εξαιρετική Εκδήλωση, με πολύ ενδιαφέρον, Τα Μανιτάρια της Λέσβου, μια ακόμη παράμετρος για την αγροδιατροφή, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό. [31.01.2018] Γνωριμία με τα Μανιτάρια της Λέσβου. Μια εκδήλωση με πολύ ενδιαφέρον από δραστήριους ανθρώπους, ΠΕΔ Β.Αιγαίου, Επιμελητήριο, Σύλλογος Μανιταρόφιλων Λέσβου και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ασωμάτου Λέσβου. Θα είμαστε και εμείς […]

Νέα Συντονιστική Επιτροπή, “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) LEADER/CLLD”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 21.01.2018 To Ελληνικό Δίκτυο Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD, εξέλεξε νέα Συντονιστική Επιτροπή τριετούς θητείας, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 46, εκ των 48 Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή συγκροτήθηκε […]