ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου απευθύνει πρόσκληση σε συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά του συνεργάτη που θα εξασφαλίσει την καθαριότητα των χώρων εργασίας της εταιρείας που στεγάζεται στον 1ο όροφο επί της οδού Ερμού 4 στη Μυτιλήνη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

Ανάδειξη της παραγωγικής φυσιογνωμίας της Αγιάσου

Πριν 14 χρόνια, μια ιδέα από στελέχη και αιρετούς του τότε Δήμου Αγιάσου με την υποστήριξη της ΕΤΑΛ  μέσα από τα προγράμματά της EQUAL και LEADER έφτασε σήμερα να αποτελεί το γεγονός του φθινοπώρου για τη Λέσβο. Η ανάδειξη της παραγωγικής φυσιογνωμίας του υπέροχου τόπου της Αγιάσου, των πεζοπορικών μονοπατιών και […]