Επίσκεψη στην εκτέλεση των Έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ

Μια επίσκεψη – αυτοψία, στην εκτέλεση των έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ, του προγράμματος LEADER. Τα έργα του Δήμου Λέσβου που είναι σε φάση ολοκλήρωσης. 1. Η αποκατάσταση και στερέωση της εμβληματικής “Γέφυρας της Κρεμαστής”, στην Αγία Παρασκευή. 2. Τα παρατηρητήρια Ορνιθοπανίδας στον κόλπο Καλλονής, το “Ψαρόνταμο” στο δρόμο […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση