Επίσκεψη στην εκτέλεση των Έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ

Μια επίσκεψη – αυτοψία, στην εκτέλεση των έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ, του προγράμματος LEADER. Τα έργα του Δήμου Λέσβου που είναι σε φάση ολοκλήρωσης. 1. Η αποκατάσταση και στερέωση της εμβληματικής “Γέφυρας της Κρεμαστής”, στην Αγία Παρασκευή. 2. Τα παρατηρητήρια Ορνιθοπανίδας στον κόλπο Καλλονής, το “Ψαρόνταμο” στο δρόμο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.

_______________________________________________________________________________ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (από 29.12.2016) Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο ανακατασκευής της  ιστοσελίδας – κόμβου www.etal-sa.gr – νέας τεχνολογίας που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει την […]