ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2016 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποοιήσεις. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του […]