Συγχρηματοδότηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατίθεται στη συνέχεια ανακοίνωση της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος “HOST”. 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11.01.2015 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ HOSTS-FOOT Αναστάσιος Μ. Περιμένης Η Δράση Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – […]

“ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ” Δίκτυο Νησιωτικών Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδος

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες του ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ για τις εικαστικές τέχνες, όταν εκπνέει το 2015, δεν θα μπορούσε από την φιλοσοφία “LEADER” που μας καθοδηγεί, να λείψει μια από τις βασικές αρχές της. Να αναγνωρίζουμε οι Ομάδες Τοπικής Δράσης την καθημερινότητα μιας περιοχής – ενός τόπου, και τις πραγματικές ανάγκες του. […]