Συνάντηση ΠΕΤΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε. Στις 29.06.2016 διοργανώνεται στην ΠΕΤΡΑ, μια από τις πολλές τοπικές διαδικασίες ενημέρωσης-διαβούλευσης και επιμόρφωσης με στόχο την καθολική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και με όραμα αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Λέσβο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ […]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.06.2016 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποοιήσεις. Η βασική τροποποίηση αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης […]

“Θάλασσα. Πηγή Έμπνευσης & Πολιτισμού”

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα: ¨Θάλασσα, Πηγή Έμπνευσης & Πολιτισμού” που υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού του Σχολείου Βαρειάς, σας Προσκαλούμε το Σάββατο 11.06.2016 και Κυριακή 12.06.2016 και ώρα 18:00-22:00, στον εκθεσιακό χώρο του Ισογείου του Επιμελητηρίου Λέσβου όπου παρουσιάζονται οι αυτοσχέδιες δημιουργίες των Μαθητών και οι δράσεις τους. […]

Συνάντηση ΚΑΛΛΟΝΗ 03.06.2016

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε. Στις 03.06.2016 διοργανώνεται στην ΚΑΛΛΟΝΗ, μια από τις πολλές τοπικές διαδικασίες ενημέρωσης-διαβούλευσης και επιμόρφωσης με στόχο την καθολική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και με όραμα αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Λέσβο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ […]

Καταγράψτε τις Ιδέες σας…

Το ερωτηματολόγιο που παραθέτουμε αποτελεί εργαλείο αποτύπωσης αναγκών και του ενδιαφέροντος της Περιοχής παρέμβασης Λέσβου όσον αφορά στο Νέο Πρόγραμμα LEADER της Λέσβου. Σας προσκαλούμε να περιγράψετε τις ιδέες σας σε μια ανοικτή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο της “φιλοσοφίας” LEADER.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ, LEADER ΛΕΣΒΟΥ, 2014-2020 Για την […]