ΕΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Εικαστική Διαδρομή, ΕΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ξεκινά από τον ΚΥΒΟ, που αφιερώνεται στη Πόλη της Μυτιλήνης από το ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ και την ΕΤΑΛ Α.Ε., “ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ”…o τίτλος του κύβου που πάνω του αποτυπώνεται ενδεικτικά το σύνολο της εικαστικής δράσης. Συντελεστές Κύβου, Χρήστος Χιωτέλλης, Σίμος Ευθυμιάδης, Αναστάσιος Μ. Περιμένης. […]

“Το Πέρασμα”

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε. – Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, Εικαστικός, Διευθυντής Μουσείου – Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη – TÉRIADE Η έκδοση αυτή την εποχή μιας μεγάλης κρίσης για την χώρα μας, αποτυπώνει μέσω της τέχνης την τραγικότητα της προσφυγιάς. Ανασύρει μνήμες στο λαό της Λέσβου από την μακρόχρονη ιστορία του. […]