Συγχρηματοδότηση

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ…

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για το Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου του Άξονα 4 Π.Α.Α. 2007-2013, γνωστό ως “LEADER Γεωργίας” ανακοινώνει σε συνέχεια του από 22.10.2015 δελτίου τύπου της τα παρακάτω:   Δελτίο Τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. 13.11.2015 – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Το συνημμένο Δελτίο Τύπου […]