Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ

26.10.2015, Η ΕΤΑΛ Α.Ε., ως Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός για τα έργα του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει: “Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, Μον. Β5, τονίζουμε ότι έως τις 15.11.2015, οφείλουμε να έχουμε αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία το σύνολο των πρακτικών […]