ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08.04.2014 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως επικεφαλής εταίρος του Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), και ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης της ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει τη […]