Συγχρηματοδότηση

Β. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός…

Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 21.03.2014. Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 07.04.2014 Μυτιλήνη, 10.02.2014 …Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά […]

Τροποποίηση Κ.Υ.Α. Άξονα 3 – Π.Α.Α.

Μυτιλήνη 26.03.2014 Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός Βορείου Αιγαίου – ΕΤΑΛ Α.Ε. Λέσβος Αντένα Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε. Αντένα Χίου – ΕΤΑΧ Α.Ε. Αντένα Σάμου – ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. Αντένα Λήμνου – ΑΝΕΛ Α.Ε. ___________________________________________________________ Οι Δικαιούχοι της Πρώτης Πρόσκλησης του άξονα 3 του Π.Α.Α., καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους […]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός..

Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 14.03.2014. Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 01.04.2014 …Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από τη […]