Συγχρηματοδότηση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ…

Στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύππρος 2007-2013, που υλοποιούνται με εταίρο την ΕΤΑΛ Α.Ε. για την Λέσβο, ανακοινώνεται η διαδικασία έναρξης υλοποίησης των καταρτίσεων που προβλέπονται για τα εν λόγω έργα στις αντίστοιχες ενέργειες κάθε έργου… ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΤΑΛ Α.Ε., 26.09.2013