Συγχρηματοδότηση

Ανακοίνωση, 12.08.2013…

Α. Παραδοτέο 4.1.2 – Ειδικά/Θεματικά πακέτα Τουρισμού Περιβάλλον/Πολιτισμός, Λέσβος Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ”» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως εταίρου του έργου για την δημιουργία εντύπων σύμφωνα […]