Συγχρηματοδότηση

Πρόσκληση σε Συνάντηση- Παρουσίαση υλοποίησης έργου “ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ”

Στο πλαίσιο του έργου «Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και Πολιτισμικό Απόθεμα, Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος», που υλοποίει ως Εταίρος για την Λέσβο η ΕΤΑΛ Α.Ε. οργανώνουμε παρουσίαση της υλοποίησης του έργου όσον άφορα στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Στύψη-Πέτρα-Πετρί-Μόλυβος-Βαφειός-Συκαμιά. Η πρόσκληση και η παρουσίαση είναι ανοικτή για το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο και θα πραγματοποιηθεί […]