ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο αξιολόγησης και υλοποίησης των έργων της δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υπομέτρα 311, 312, και 313Β, παρατίθενται οι επικαιροποιημένες τιμές μονάδος για τα κατασκευαστικά έργα ανά περιοχή παρέμβασης και άρθρο-κατηγορία εργασιών. Οι τιμές αυτές ισχύουν ως κανόνας και εξετάζεται κατά περίπτωση τυχόν διαφοροποίηση τους βάση νέας επικαιροποίησης […]

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.06.2013, 17:12 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας των οριστικοποιημένων υποβολών στο πληροφοριακό σύστημα του άξονα 3 του ΠΑΑ. Ακολουθεί το οριστικοποιημένο πρωτόκολο και στατιστικά στοιχεία… _______________________________________________________________ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ _______________________________________________________________ Σήμερα […]