Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06.05.2013-14.08.2013

A. Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013. 1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 5.1.6- Ενίσχυση Δικτύου Επιχειρήσεων)…. ΛΗΞΗ 13.06.2013 _________________________________________________________ Β. Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, […]