ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημόσιας Διαβούλευσης «Ψηφ/ση και Ανάδειξη του Πολ. Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»

Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΗΞΗ 30.09.2012 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12.10.2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΦΟΜ, [11-entypo.apot.diav-fom-12.10.2012.pdf, 543 Κb] […]