Συγχρηματοδότηση

Πρόσκληση σε συμμετοχή Εκδήλωσης

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013” (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α –Διατοπική συνεργασία. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ