Πρόσκληση σε συμμετοχή Εκδήλωσης

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α –Διατοπική συνεργασία. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ