Δίκτυο Νησιωτικών Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδος

Στο Πλάισιο του Προγράμματος LEADER, οι 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες της Νησιωτικής Ελλάδας δημιούργησαν ένα Δίκτυο Συνεργασίας αποτελέσματα του οποόιου παρουσιάζονται και στις ιστοσελίδες τους αλλά και τσις παρακάτω συνδέσεις. Τον Οκτώβριο 2011, αναμένεται η εκκίνηση της δεύτερης φάσης με σύσκεψη εργασίας και συνέδριο που θα διοργανωθεί στη Λέσβο… http://www.nisonperiplous.gr/ http://www.etal-sa.gr/nison-1st-page-v2.htm […]