Συγχρηματοδότηση

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ

Συνεχίζεται η αποστολή επιστολών προέγκρισης για τα επενδυτικά σχέδια του άξονα 3 του ΠΑΑ. Πληροφορίες στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 210-5275202, 210-5275267 Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ των περιοχών Παρέμβασης… www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=274895fd4fa237a5 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 […]

Παράταση Άξονα 3-ΠΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης -Φακέλων Υποψηφιότητας των από 26.07.2010 προσκλησεων εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗς ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 […]