Συγχρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ-3 ΤΟΥ ΠΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) (πρώην ΟΠΑΑΧ), Περισσότερα στις παρακάτω ιστοσελίδες… ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ http://www.minagric.gr/greek/press/2010/07/greek280710b.shtml ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ […]