Συγχρηματοδότηση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ…

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς τους δικαιούχους τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων. Διευκρινήσεις σχετικά με τις αστικές μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων Για τον Κεντρικό Υποστηρικτικό Μηχανισμό Βορείου Αιγαίου Αναστάσιος Μ. Περιμένης Υπεύθυνος Έργου

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Y.A.A.&T. – Ε.Υ.Ε.Σ.Ε), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ ΛΕΣΒΟΥ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ