ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞ.3

Τελευταίες Εξελίξεις… ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (20/03/2008): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3 (Ο.ΠΑ.Α.Χ.)…ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 […]